Elektronická přihláška

Vyplnit

Lektoři

MgA. Jiří Bystroň
příčná flétna

Je absolventem AMU v Praze, kde studoval u doc. Františka Čecha a prof. Jiřího  Válka. Pedagogicky působí na Janáčkově konzervatoři od roku 1985. Externě  také vyučoval několik let na ZUŠ v Havířově. Vyvíjel koncertní činnost v  Komorním duu s kytarou, v triu Musica camerata a jako člen Slezských  komorních sólistů. Inicioval založení flétnového kvartetu Musica di flauto.

V letech 1998-2006 působil také jako dirigent velkého dechového orchestru  Májovák.

V centru jeho zájmu je pedagogická činnost. Jeho žáci získali řadu ocenění na  mnoha prestižních soutěžích, studují na hudebních akademiích, stali se členy  předních hudebních těles a orchestrů a jsou také úspěšnými pedagogy na  konzervatořích a ZUŠ. V roce 2002 se stal odborným asistentem v oboru hra na flétnu na Fakultě umění OU.