Elektronická přihláška

Vyplnit

Lektoři

MgA. Ivica Gabrišová
příčná flétna

MgA. Jiří Bystroň
příčná flétna

MgA. Renata Smetková (rozená Šňupíková)
zobcová flétna

MgA. Martina Komínková
zobcová flétna
Na zobcovou flétnu hrála od dětství a po dokončení studia příčné flétny na Konzervatoři Brno se jí začala věnovat profesionálně. Odborně se vzdělávala na kurzech a seminářích např. Letní škola staré hudby v Prachaticích. Soukromé hodiny navštěvovala v Holandsku u H. ter Scheggeta (Conservatorium Utrecht). Je absolventkou oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby na Masarykově univerzitě. Absolvovala odbornou stáž na Hochschule für Music Hamburg ve třídě P. Holtslaga, u něhož pokračovala ve studiu na Akademii Muzyczné v Krakowě, kde získala magisterský titul. Zobcovou flétnu dále studovala na univerzitě v Linci ve třídě Carin van Heerden (2011-2013). Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2001 na ZUŠ Veveří, Brno. Od roku 2009 na Konzervatoři Brno, kde vyučuje hlavní obor zobcová flétna. Své zkušenosti předává na kurzech pro pedagogy Dechové soboty na Konzervatoři Brno (od roku 2009) i na letních kurzech Bystřická flétna (od 2010).
Vystupuje na koncertech sólových i s komorními ansámbly či orchestry u nás i v zahraničí. Mimo to se věnuje hře na barokní a renesanční příčnou flétnu (Bohemia renaissance consort -Tourdion). Pravidelně vystupuje s kvartetem zobcových fléten Flautas de Colores, Recorder4mation a souborem Duetto Nuovo. Účastnila se různých projektů, k nejzajímavějším patřila spolupráce s Capellou Cracoviensis (2012, 2013). Její žáci se umisťují na prvních místech soutěží a to ve hře sólové i komorní. Na podzim roku 2012 se úspěšně prezentovali  v Holandsku na společném projektu s Utrechts Centrum voor de Kunsten.V roce 2014 uspořádala koncert s názvem Párty pro kvartety, na kterém se představili absolutní vítězové v komorní hře Flautas de Colores a Abateva.