MgA. Renata Smetková – Bystřická letní flétna

Elektronická
přihláška

Lektoři

MgA. Renata Smetková

zobcová flétna

Pochází ze Zlína, kde absolvovala hru na zobcovou a příčnou flétnu na místních základních uměleckých školách. Hru na zobcovou flétnu vystudovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Jana Kvapila a na Anton Bruckner Privatuniversität v rakouském Linzi ve třídě Carin van Heerden. Během studií se úspěšně zúčastnila několika soutěží v sólové i komorní hře.

Koncertuje v České republice i zahraničí, spolupracuje s nejrůznějšími hudebníky a hudebními tělesy (vystupovala např. jako sólistka s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Euridice Barockorcheser Linz ad.) Pravidelně se účastní hudebníchkurzů a seminářů vedených špičkovými lektory jako jsou Peter Holtslag, Ashley Solomon, Michael Posch, Han Tol ad. Absolvovala několik školení týkajících se hudebního vzdělávánízrakově postižených osob.

V současnosti se věnuje také folklorní činnosti, zasedá v odborných porotách soutěží zobcových fléten. Působí jako lektorka na hudebních kurzech a seminářích (např. Bystřická letní flétna, Dechové soboty Brno, kurzy NIDV, DVPP aj.), vyučuje hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž, Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na ZUŠ Zlín – Jižní Svahy.

 

Kontakty

MgA. Pavla Caletková

Mobil:603 783 185
Tel.: 573 380 303

bystrickafletna@seznam.cz

vhgff

Mapa

Napište nám

Přejít nahoru