Elektronická přihláška

Vyplnit

Lektoři

MgA. Ivica Gabrišová
příčná flétna

MgA. Jiří Bystroň
příčná flétna

MgA. Martina Komínková
zobcová flétna

MgA. Renata Smetková (rozená Šňupíková)
zobcová flétna

Pochází ze Zlína, kde absolvovala hru na zobcovou a příčnou flétnu na místních základních uměleckých školách. Hru na zobcovou flétnu vystudovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Jana Kvapila a na Anton Bruckner Privatuniversität v rakouském Linzi ve třídě Carin van Heerden. Během studií se úspěšně zúčastnila několika soutěží v sólové i komorní hře.

Koncertuje v České republice i zahraničí, spolupracuje s nejrůznějšími hudebníky a hudebními tělesy (vystupovala např. jako sólistka s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Euridice Barockorcheser Linz ad.) Pravidelně se účastní hudebníchkurzů a seminářů vedených špičkovými lektory jako jsou Peter Holtslag, Ashley Solomon, Michael Posch, Han Tol ad. Absolvovala několik školení týkajících se hudebního vzdělávánízrakově postižených osob.

V současnosti se věnuje také folklorní činnosti, zasedá v odborných porotách soutěží zobcových fléten. Působí jako lektorka na hudebních kurzech a seminářích (např. Bystřická letní flétna, Dechové soboty Brno, kurzy NIDV, DVPP aj.), vyučuje hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž, Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na ZUŠ Zlín – Jižní Svahy.